Все учебные программы
Умови конкурсу #Поштовх

1. Загальні положення

1.1. Це положення регламентує порядок організації та проведення Конкурсу «Поштовх» (далі — Конкурс), організатором якого виступає Учбовий центр «Дизайн-клас» (юридична особа ПП «Дизайн-клас» (далі — Організатор).

Територія проведення Конкурсу: м. Одеса, вул. Приморська, 6 (Виставочний павільйон Морського вокзалу)

Загальний термін проведення Конкурсу: 3 30 вересня по 26 жовтня 2019 року включно.

Учасник — будь-яка фізична особа, що проживає на території України віком від 18 років. Учасниками Конкурсу не можуть бути співробітники та представники Організатора, члерени їх родин, а також працівники та співробітники інших юридичних осіб, причетних до організації проведення Конкурсу.

1.2. Конкурс не є лотереєю, участь в ньому не пов’язана з внесенням коштів учасниками.

1.3. Конкурс проводиться згідно з цими Правилами.

1.4. Керівництво Конкурсом здійснює Організаційний комітет Конкурсу (далі — Оргкомітет), який складається з представників Організатора в кількості 3 чоловік.

1.5. Оргкомітет виконує такі функції:

 • Затверджує план та Програму проведення Конкурсу;
 • Бере участь у формуванні та затвердженні складу жюрі Конкурсу;
 • Затверджує зміст конкурсних завдань та порядок проведення Конкурсу;
 • Затверджує та підсумовує загальні результати Конкурсу;
 • Формує призовий фонд, затверджує порядок його розподілу, оголошує та нагороджує переможця.

1.6. Учасниками Конкурсу можуть бути особи віком від 18 років.

1.7. Інформування Учасників про Умови проведення Конкурсу відбувається на сторінці Конкурсу на Сайті Організатора Конкурсу.

2. Зміст Конкурсу та порядок його проведення

2.1. Конкурс є заходом змагального характеру, в рамках якого учасники створюють творчі роботи. Виконання робіт складається з двох етапів:

2.2. Для участі у конкурсі необхідно:

  • Зареєструватися на конкурс за формою

форма

 • Поділитися на своїй сторінці у мережі Facebook дописом  про конкурс.

Допис, яким треба поділитися на своїй сторінці

2.3. Для виконання першого завдання Конкурсу необхідно:

 • Запропонувати творчу роботу на тему «Виклики мегаполісу» згідно з критеріями оцінки зазначених у частині 4 цих правил. Матеріал, техніка та об’єм виконання роботи довільні.
 • Макет проекту або його фотографію необхідно надіслати на електронну адресу grant@design-class.com.ua у форматі JPG. Розмір роботи не повинен перевищувати 3000 px × 3000 px та бути меншим ніж 1200 px × 1200 px. Останній день прийому робіт 24 жовтня 2019 року.

2.4. Для виконання другого завдання Конкурсу необхідно:

 • З’явитися особисто за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 6 (Виставочний павільйон Морського вокзалу) о 12:00 26 жовтня.
 • На місці буде оголошена тема (плакат) другої творчої роботи.
 • При собі необхідно мати матеріали для виконання роботи, матеріали та техніка виконання роботи довільні. Формат роботи А3.
 • Максимальний термін виконання роботи 2,5 години.

2.5. Після завершення конкурсу почнеться оцінювання робіт згідно з критеріями зазначеними у цих Правилах.

2.6. Своєю участю в Конкурсі Учасник дає свою згоду на використання його зображення (в тому числі його фотографії, а також відеозапису, на яких він зображений) Організатором для виготовлення будь-яких рекламних матеріалів з метою їх подальшого використання.

2.7. Своєю участю в Конкурсі Учасник дає свою згоду на зберігання та обробку своїх персональних даних.

2.8. Автори проектів своєю участю у конкурсі дають свою згоду без обмовок на використання їх дизайн-проектів оргкомітетом конкурсу та/або його партнерами в друкованому та електронному форматах для розміщення на сайті організатора без додаткового узгодження, способом та в об’ємі визначеному Організатором Конкурсу самостійно.

3. Терміни проведення Конкурсу

3.1. Подача Заявок для участі в Конкурсі відбувається в період: 3 30 вересня по 26 жовтня 2019 року

3.2. Час проведення Конкурсу з 30 вересня по 26 жовтня 2019 року.

3.3. Підбиття підсумків Конкурсу відбувається 26.10.2019 року та містить в собі:

 • Оцінювання творчих робіт першого етапу надісланих до 24 жовтня 2019 року.
 • Оцінювання творчих робіт другого етапу конкурсу, виконаних 26 жовтня на території Організатора.
 • В період з 30 вересня по 26 жовтня 2019 року на ресурсі організатора відбудеться голосування за роботи учасників 1 етапу конкурсу. Робота, що отримає найбільше голосів на момент 16:00:00 24 жовтня 2019 року, отримає приз глядацьких симпатій в рамках Підсумкового заходу.

3.4. Оголошення переможців відбудеться 26 жовтня 2019 року.

4. Критерії оцінки проектів

4.1. Оцінювання творчих проектів Конкурсу відбудеться за критеріями:

 • Унікальність
 • Виразність
 • Естетичність
 • Відповіднисть тематиці завдання

5. Жюрі Конкурсу

5.1. Члени Жюрі Конкурсу (далі — Жюрі) формується та затверджується Оргкомітетом не пізніше 26 жовтня 2019 року.

5.2. В склад Жюрі Конкурсу запрошуються: експерти в галузі мистецтва, дизайну та архітектури.

5.3. Жюрі у своїй роботі виконує наступні функції:

 • Аналіз та оцінка конкурсних робіт учасників;
 • Визначення переможців Конкурсу

5.4. Зі складу членів Жюрі обирається голова Жюрі (далі — Голова) шляхом більшості голосів, котрий проводить та координує засідання Жюрі, оголошує результати голосування.

5.5. Всі рішення Жюрі приймає шляхом відкритого голосування.

5.6. Члени Жюрі мають рівні права при голосування. Ні один з членів Жюрі не має права вирішального голосу.

6. Призовий фонд Конкурсу

6.1. Призовий фонд формується Оргкомітетом та складається з:

 • Іменного диплому Переможця Конкурсу
 • Головного призу — грант на 12 000 грн для оплати навчання в учбовому центрі «Дизайн-клас»
 • Призу глядацьких симпатій — грант на 6 000 грн для оплати навчання в учбовому центрі «Дизайн-клас»

6.2. Вручення призів Конкурсу проводить Організатор в порядку, передбаченому цими Правилами. Про місце та час вручення призу буде додатково оголошено на сторінці Конкурсу.

6.3. Грошовий еквівалент гранту не виплачується

Переможець Конкурсу не може передавати право на грант третім особам.

Форми дипломів та сертификатів розроблюються та затверджуються Оргкомітетом Конкурсу.

7. Порядок вручення та отримання Призів

7.1. Переможці конкурсу оголошуються 26 жовтня 2019 року за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 6 (Виставочний павільйон Морського вокзалу)

7.2. Переможці мають право використати Приз (грантові кошти) на навчання у навчальному центрі «Дизайн-класс» протягом 1 року з дати оголошення результатів Конкурсу.

7.3. Якщо за обставинами, що залежать від Учасника, який став Переможцем конкурсу, Організатор не може надати приз, то вказана обставина вважається відмовою від отримання Призу.

8. Права та обов’язки Учасника та Організатора Конкурсу

8.1. Учасник Конкурсу зобов’язаний:

 • Дотримуватися українського законодавства при виконанні завдань Конкурсу, а також при отриманні Призу;
 • Надати в якості конкурсних робіт виключно власні авторські роботи, не обтяжені правами третіх осіб.
 • Не порушувати своїми діями права третіх осіб;

8.2 Протягом 3 календарних днів з моменту публикації підсумків на Сайті Організатори Конкурсу сповіщають переможця, Переможець повинен заповнити та підписати всі документи, що надані Організатором, які зумовлюють отримання Призу;

8.5 Виконати всі дії, що вимагаються від нього згідно з Правилами для отримання Призу.

8.6. Учасник Конкурсу має право:

 • Взяти участь у Конкурсі згідно з цими Правилами.
 • Отримувати інформацію про терміни та умови проведення Конкурсу.
 • Отримати відомості про Організатора Конкурсу.

8.7. Организатор зобов’язується:

 • Провести Конкурс згідно з Правилами.
 • Видати Грант Учаснику, визнаному переможцем Конкурсу

8.8. Организатор Конкурса має право:

 • Не вступати в письмові перемовини чи інші контакти з Учасниками Конкурсу, крім випадків, передбачених цими Правилами та при виникненні спірних ситуацій.
 • Організатор залишає за собою право призупинити або відмовити у видачі Призу фіналістам, Переможцю у випадку порушення Учасником Конкурсу Правил, а також випадках, передбачених чинним законодовством України.
 • Проводити інтерв’ю з Переможцями Конкурсу для використання отриманої в результаті інтерв’ю інформації в ЗМІ, в том числі для радіо та телебачення, фотографувати Переможців для виготовлення рекламних матеріалів, пов’язаних з Конкурсом, без виплати винагороди/отримання додаткової згоди Переможців. При цьому припускається, що беручи участь у Конкурсі, Учасник вже дав згоду на використання фотографій, імені та іниших зображень Організатором та третіми особами в рекламних цілях.
 • В односторонньому порядку змінювати Правила та Призовий фонд з обов’язковою попередньою публікацією таких змін у відповідному разділі на Сайті.
 • Публікувати на Сайті Конкурсу додаткову інформацію про Конкурс.
 • На свій розгляд не допустити до участі в Конкурсі, визнати недійсними результати участі в Конкурсі, а також заборонити подальшу участь у Конкурсі будь-якій особі, що порушує Правила та/або законодавство України, та/або права третіх осіб.

8.9. У всьому, що не передбачене цими Правилами, Організатор та Учасники Конкурсу керуються чинним законодавством України.

9. Обмеження відповідальності Організатора

9.1 Організатор не несе відповідальності перед Учасниками:

 • за невиконання (невчасне виконання) Учасниками своїх обов’язків, передбачених Правилами;
 • за неотримання Учасником сповіщення про перемогу в Конкурсі по причині зазначення Учасником недостовірної інформації під час реєстрації на Сайті Конкурсу: адреси електронної пошти Учасника та номеру мобільного телефону;
 • за правдивість наданих Учасниками персональних даних та іншої інформації;
 • за будь-які обставини та факти, діяльність/бездіяльність Переможців, що унеможливили отримання Гранту.
 • за форс-мажорні обставини, визначені українським законодавством.

10. Інші умови

10.1. Організатор не відшкодовує Учасникам витрати, пов’язані з участю у Конкурсі.

10.2. Реєстрація для участі у цьому Конкурсі є фактом підтвердження и погодження Учасників з Правилами проведення Конкурсу.

Факт участі у Конкурсі означає, що Учасники Конкурсу дають згоду на зберігання та обробку їх персональних даних Організатором, згідно з чинним українським законодавством, виключно з метою вручення Призів, а також на те, що їх імена, прізвища, фотографії та творчі робити можуть бути використані Організатором в рекламних цілях в будь-якій країні без виплати винагороди Учасникам.

Всі витрати, пов’язані з участю в Конкурсі Учасник Конкурсу бере на себе.

Додаткова інформацію про Конкурс публікується Організатором на Сайті.

12.09.2019
Похожие статьи
Умови конкурсу #Поштовх
Повні умови. Не зволікайте з участю та заохочуйте своїх друзів голосувати за вашу роботу вподобайками.
Необходимый навык для удаленной работы архитектора
Revit облегчает работу с документами, дает возможность быстро просматривать планы, графики, изменения внесенные в проект. Моделирует с точностью формы, структуры и системы.
Что такое моушн-графика?
Adobe After Effects (AE) — это, безусловно, лучшее программное обеспечение для создания анимационных видеороликов. Здесь приведены примеры видеороликов, которые создали наши студенты на курсе.
Спасибо, Ваша заявка будет обработана.
При регистрации возникла ошибка

Test

Вы успешно подписались на рассылку

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Design Class will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.